Advokatfirman Breitfeld har inriktning på processjuridik. Främst försvararuppdrag, målsägaruppdrag, skatterätt och förvaltningsrätt men även civilrättsliga tvister.

 

Vi finns i Göteborg och Kungsbacka men åtar oss uppdrag över hela landet efter överenskommelse.

Vi ägnar oss främst åt processjuridik med försvararuppdrag, att företräda brottsoffer och civilrättsliga tvister. Vi företräder också enskilda och företag i tvister mot det allmänna och har särskild erfarenhet av skattetvister och ekonomisk brottslighet. Samtidigt har vi engagemang i företag, stiftelser och ideella verksamheter. 


Gemensamt är att vi sätter människan i centrum och är alltid beredda att lyssna.

När du behöver hjälp

Advokatfirman Breitfeld